Kdo vede, ten jede

Lucie Weissová | 4. 5. 2020 | Vstoupit do diskuze

Často se říká, že „nejtěžší práce je práce s lidmi“. Je to hloupost. Když prvně sednete do auta, také hned neumíte řídit. Je to věc tréninku a najetých kilometrů. U vedení lidí to platí dvojnásob. Úspěch se vždy dostaví, chce to jen sbírat krůček po krůčku zkušenosti, stále se vzdělávat a hlavně se nevzdat.

Kdo vede, ten jede

Umění vést tým spočívá v tom, že dokážete správně propojit přístup manažera a přístup lídra. Jaký je v tom rozdíl? „Manažer řídí, kontroluje, rozhýbává ruce lidí tak, aby se skutečně stalo to, co se má stát a přineslo to očekávané výsledky. Lídr k tomu své lidi inspiruje, motivuje, dává jim společnou vizi, díky níž táhnou za jeden provaz a podaří se jim naplnit vzájemná týmová očekávání, plány a sny. A vrcholu dosáhnete, když se u toho všichni budou smát,“ říká ředitelka HR a vzdělávání Gabriela Kudrnová.

Pamatujte, že vedení není o popularitě. Vaším úkolem je zařídit, aby se k vám dostávala úplně vykonaná práce.

Co je úplně vykonaná práce? To si definujte sami. Pro někoho to je kompletní finanční plán, 6 schůzek za týden, 30 „navolaných“ čísel apod. Ať je to jakkoliv, důležitý je výsledek. Nedostáváte, co máte? Chyba! Udělejte si na svého člověka čas a vykonejte aktivitu s ním. Buďte milý, trpělivý, ale důsledný. Musí pochopit, že vy neustoupíte. Zařiďte, aby byla práce úplně vykonaná do co největší hloubky i šířky týmu.

Důvěřujte, ale ne na úkor
Pokud už si někoho do svého týmu vyberete – svěříte mu určitý post, důvěřujte mu, že to zvládne. Pomáhejte, ale zároveň mu dejte dostatečný prostor, aby mohl i selhat a hlavně si dělat věci po svém, pokud to přinese výsledky. Nenechávejte ho však selhávat příliš dlouho – najděte chybu, její příčinu, opravte ji a drilujte. Nevykonávejte práci za něj, ale jděte a udělejte ji s ním. Vyžadujte ji. A nezapomeňte na okamžitou pochvalu.

To samé, pokud někdo z výkonu vypadne. Nelámejte nad ním hůl. Přitlačte, přeučte, trénujte, promyslete a zrealizujte, co by ho mohlo dostat zpět do kondice. Vždy je potřeba zabojovat, aby pochopil, naskočil a rozběhl se.

Existují ovšem určité hranice:

1) Je to netáhlo, rozhodl se neprodukovat
2) Nepříjemný člověk – jedovatý, kazí atmosféru
3) Nepoctivá povaha – podvádí, lže

Pokud se takový spolupracovník objeví, dejte mu pouze 1 šanci. Pak je nejlepší se s ním co nejdříve rozloučit. Pokud si totiž takového člověka v týmu necháte, začne kazit morálku ostatním. Šéf 1. třídy nemůže držet v týmu hráče druhé třídy. Neváhejte obětovat jedince pro blaho skupiny.

Ach, ty chudáčku
Určitě to znáte z praxe: výmluvy. „Já to dnes udělat nemohl, onemocnělo mi dítě… To se fakt nehodilo, oni se rozvádějí.“ Sociální cítění je skvělá věc, ale nezaměňujte ho s falešným sociálním cítěním – neakceptujte stále se opakující výmluvy.

Stejně tak si člověka pro sebe neomlouvejte, když víte, že za to nestojí a jen s ním ztrácíte svůj drahocenný čas. Našeptáváním typu: „Nemůžu ho přeci vyhodit, má manželku a 2 děti,“ si jen koledujete o malér. Pak vám totiž nabourá skvěle fungující tým nebo kancelář. A hlavně – nikdy nevíte. Třeba právě tímto krokem se uleví i jemu samotnému a pomůžete mu v jeho další cestě.

V různorodosti je síla
Každý z nás tíhne ke skupinám lidí, se kterými se cítí dobře. Lídři si ovšem uvědomují, že mít kolem sebe typologicky odlišné lidi jim pomáhá objevovat odlišná řešení a pohledy na konkrétní věc. Neustále proto pracujte na tom, abyste si vytvářeli vztahy s lidmi, kteří mají jiný talent a povahu. Tito lidé vám pak důvěřují a pracují s vámi na dosažení společného cíle.

Buďte jednoznační
Řekněte jasně, co a po kom chcete a jakým směrem jdete. Stanovte si hranice. Deset je deset. Schůzka nezačíná ve 14.08, když bylo dohodnuto ve 14.00, kompletně vyplněná smlouva je kompletně vyplněná smlouva. Buďte vůči lidem jednoznačný od prvního okamžiku. Když budete přesně vědět, co chcete, koho hledáte, tak to také dostanete, protože pro lidi budete důvěryhodný. Vyvoláte v nich pocit jistoty a budou s vámi chtít spolupracovat.

Mluvte, motivujte, chvalte
Udělejte si na své lidi čas, komunikujte. Dejte jim zpětnou vazbu. Zeptejte se, co se jim líbí, co by změnili, co je brzdí, jestli jsou spokojení s vámi. Není sice příjemné vyslechnout si občas věci, které neděláte dobře, ale bez toho je nemůžete změnit a pohnout se z místa tím správným směrem. Často může jít pouze o drobnosti, ale když je citlivě a do hloubky neproberete, dojde k nespokojenosti, a to oboustranné. Dejte každému členovi týmu najevo, že k vám může být naprosto otevřený, že komunikace s vámi není nebezpečná.

Okamžitě po výkonu chvalte, odměňte. Jednoduše podporujte produkci/výsledky. Pochvala zavazuje o mnoho víc než následný trest. Když chcete, aby lidi přijímali i „výtky“, připravte si půdu vlídným slovem.

Na druhou stranu je také důležité umět se měnit jako chameleon, chovat se ke každému, jak je třeba, ale přesto zůstat přirozený. Pro odstranění neprodukce zvyšte míru řízení a kontrol. Týdenní report např. přenastavte na denní.

Přiznejte chybu
Největší posun ve vašem způsobu vedení lidí přichází, když jste ochotní emočně ustát svá chybná rozhodnutí a otevřít se objevování nových možností. Skuteční machři nikdy nejsou v „polospánku“, kdy dělají jen to, co vědí, že vědí, nebo to, co si myslí, že vědí. Vidí, vnímají a jednají tak, aby neustále rozšiřovali své obzory.

Dám, dáš
Nakonec si zodpovězte otázku: Dává každý z týmu, kanceláře apod. do naší spolupráce opravdu to, co má? Dávám já, co mám? Buďte ve výměně. Aby spolupráce na každé úrovni fungovala, je zapotřebí, aby každá strana přispívala stejnou měrou. Je to jinak? Tak teď už víte, že je potřeba něco změnit!

Z praxe

Jak uspět v dlouhodobém vedení lidí podle Jana Vodehnala (D3)

1) Na začátku stojí vize
Nejdříve musíte vědět, kam chcete jít, a pak tu vizi rozvinout z osobní do obchodní, kdy už se nebude týkat pouze vás, ale i dalších parťáků, s nimiž můžete cílů dosahovat.

2) Buďte pozitivní
Berte si ze všeho ponaučení. Je normální dělat chyby, ale pouze nové. Nenechte se přešlapy, okolím či neúspěchy negovat a překlopte je ve svůj prospěch. Nechte se chybami hecovat, posouvat a motivovat.

3) Sobeckost stranou
Nepodrážejte ostatní kvůli svému krátkodobému či dlouhodobému užitku. Jen tehdy vám budou lidi dlouhodobě věřit a bude to fungovat. Jakmile z vás ucítí nějaké pochyby, nejistotu, že to s nimi nemyslíte vážně a opravdově, nepůjdou s vámi ani za vámi.

4) Nepřetvařujte se
Zůstaňte přirození, nehrajte si na nic, co v ten moment nejste. Pozor i na malé, tzv. neškodné lži. Když váš spolupracovník zjistí, že nejednáte na rovinu, vytvoří se nedůvěra i v ostatních věcech.

5) Začněte u sebe
Nechtějte po lidech to, co jste sám nedělal a neděláte. Začněte vždy u sebe. Jen pak budete autentický a správný lídr.

Při práci s lidmi se David Kundrt (D2) řídí 4 pravidly

1) Jděte příkladem
Leader musí být pro svůj tým především správným vzorem. Inspiruje lidi kolem sebe tím, jak se chová, jak k nim přistupuje, jak přemýšlí, řeší situace. Leader si nemusí na nic hrát či dělat, že je lepší, než ve skutečnosti je. Stačí, aby byl sám sebou! Pokud chcete být dobrými leadery, neustále se zlepšujte a budujte SVOJI OSOBNOST A CHARAKTER. Jak se budete profesně, osobnostně a lidsky vyvíjet, přirozeně tím ovlivníte i všechny kolem sebe. Buďte dobrými lidmi – skutečný charakter se totiž pozná tehdy, když se nikdo nedívá.

2) Věřte v potenciál svých lidí
Dobrý vedoucí je ten, který vidí potenciál, pozitivní změny a růst svých lidí dříve než oni sami. Jak o lidech přemýšlíte, ovlivňuje to, jak s nimi komunikujete a jak se k nim ve výsledku chováte. Vždy se snažím s lidmi probírat, proč mohou být úspěšní a v čem se mohou zlepšit. Jednoduše: hledejte PROČ ANO, namísto proč ne.

3) Pozitivní přístup
To, jestli k situacím a lidem ve svém životě budete zaujímat pozitivní, či negativní postoj, záleží pouze na vás. Nikdy zcela neovlivníte, co se vám stane, ale vždy můžete ovlivnit, jak na to zareagujete. S pozitivním náhledem na život se dožijete vyššího věku, budete se obklopovat fajn lidmi a život vás bude více bavit. (úsměv)

4) Pod povrch
Při řešení různých situací nezůstávejte na povrchu a v obecných frázích. Doptávejte se, zjišťujte a nechte si ukázat vzorovou komunikaci. Většina řešení se obvykle objeví hned po rozebrání dané situace do hloubky.  

Jak vést lidi nejen na franšízách z pohledu garanta regionální franšízové akademie Petra Kalužíka

1) Výběr správných lidí
Základem úspěšné franšízy je výběr správných lidí, s čímž tedy souvisí dostatečný počet pohovorů na pravidelné bázi. Dnes máme na marketech mnoho lidí, co se na naši práci (obchodníka) necítí, a my je tu držíme a doufáme, že se to zlomí. Někomu se to určitě povede, ale co ten zbytek? Ten stojí spoustu času a hlavně peněz.

2) Popis pracovní pozice
Pokud máte vhodného uchazeče, je dobré mu důkladně vysvětlit jeho stávající roli a rozplánovat role budoucí. Minimálně posun o jednu až dvě pozice – jak náplní práce, tak finančně. Tím udržíte jeho pozornost zaměřenou na důležité aktivity.

3) Proškolení a zapracování
Školení nebo vzdělávání považuji za velmi důležité nejen z pohledu pracovního, ale hlavně osobního rozvoje. A nemám na mysli, že lidé chodí poslouchat přednášky, ale že se do rozvoje zapojí třeba celá pobočka. Společně si osvojí dovednost, zábavnou formou se učí vystupovat z komfortní zóny a následně vše aplikují v praxi.

Já osobně se v začátcích snažím tolik nepomáhat. Lépe a rychleji se mi totiž ukáže, zda se koncipient chytá, nebo se objevují nějaké bloky. Čím více zažijí neúspěchu, který se nám společně podaří překonat, tím odolnější a stabilnější později jsou.

4) Kontrola a efektivita
Naučte se lidi kontrolovat. Nejen z pohledu efektivity práce, ale celkově řízení aktivit. Koncipienti dnes pracují opravdu hodně co do počtu schůzek s klienty, problém ovšem je, že se potkávají s každým. Měli by se učit filtrovat požadavky na ty, které přináší užitek, a na ty, které berou pouze čas.

Kontrolou a přípravou také docílíte toho, že se schůzky neprotahují. Je běžné, že dnes (hlavně poradenství) probíhá na několik schůzek, a to je špatně.

Pokud se budete z větší míry scházet pouze s klienty, co přinášejí užitek, budete se dobře připravovat a realizovat poradenství na prvních schůzkách, výsledky vzrostou minimálně dvojnásobně.

5) Pocit a vztah k práci
Stav spokojenosti je důležitý faktor vedoucí k úspěchu. Pamatujte, že spokojenost je úzce propojena s nespokojeností, obojí musíme zažívat společně. Úspěch v životě i v práci není jen o tom, dělat, co se nám líbí, ale hledat zalíbení v tom, co právě děláme.

 

5

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Open seminář Bořivoje Beránka

Máte zájem o seminář: