S manažerským programem JUMP uděláte velký skok v kariéře a vlastním rozvoji

Zuzana Fendrychová | 25. 7. 2023 | Vstoupit do diskuze

Lektoři Alena Zímová a Adam Otrusina redakci oslovili s hlubším představením rozvojového programu pro manažery JUMP. Nikoliv proto, že by měli nedostatek zájemců – naopak, kurz je doslova přeplněný – ale proto, že hledali způsob, jak ocenit zapojení samotných absolventů. Pokud vedete lidi a chcete i na sobě pracovat a rozvíjet se, jste na správném místě. Alena a Adam vám řeknou víc.

S manažerským programem JUMP uděláte velký skok v kariéře a vlastním rozvoji

Kde vznikla myšlenka rozvojového programu pro manažery v Partners a proč nese název JUMP?

Alena Zímová: S myšlenkou podpořit leaderovské dovednosti manažerů v Partners a nabídnout jim komplexní vzdělávání v této oblasti přišla šéfka HR Gábina Kudrnová, která se podílela na vzniku koncepce a stále působí ve vybraných tématech jako lektor a mentor. A mimochodem, vytvořila ze mne a Adama lektorskou dvojici, což jednoznačně svědčí o jejích vysokých kompetencích pro práci s lidskými zdroji. S Adamem jsme se během krátké doby stali velmi sehraným a vysoce profesionálním týmem.

 

Název JUMP si při jedné z týmových aktivit v jednom z úvodních modulů vybrali sami účastníci prvního běhu programu. Prý nejlépe vyjadřuje obrovské pokroky v rozvoji účastníků, ale také náročnost programu, který jsme pro ně sestavili. Jako skok do neznámých vod. 😊  

 

Jaká témata z manažerské praxe program obsahuje?

Adam Otrusina: Jednotlivá témata vytvářejí pomyslnou skládačku, kterou je nutné začít skládat hned od začátku, protože navazují jedno na druhé. Vše začíná tvorbou vize a cílů. Účastníci ale zažijí úplně jiný způsob jejich tvorby. Poznají, jaký je mezi nimi rozdíl, a pochopí důležitost zapojení svých lidí. Vize, kterou společně vytvoří, je pak bude provázet celé podnikání. Následuje modul delegování, aby si mohli uvolnit ruce a věnovat se více manažerské práci – své roli, a ne operativě nebo jiné práci. Kdo chce vést lidi, musí si na ně udělat čas. Součástí tohoto modulu jsou také porady, které když se dobře uchopí, už z nich nebude promarněné odpoledne, ale plnohodnotný rozvojový nástroj řízení týmu. Navíc na takovou poradu manažer ušetří spousty času na její přípravu.

 

Další modul je zaměřený na nábor. Toto bývá bolavé místo, protože se stává, že vedoucí nejsou dobře připraveni na přijetí nového člověka. Čím lepší příprava, tím větší pravděpodobnost, že bude nováček po nástupu úspěšný. Rozhodující je mít výborně připravený adaptační plán, který je zároveň zkušebním obdobím. Tomu všemu ale předchází přijímací pohovor. Správně vedený pohovor dokáže odhalit, kdo je ten pravý kandidát do vašeho týmu. Musíte ale vědět, jak a na co se ptát. Naopak nesprávně zvolený nováček stojí hodně času a energie. Je zásadní volit do svého týmu ty pravé, a to se dá snadno odhalit ještě před nástupem nováčka.

Pokračujeme modulem komunikace, která dělá rozdíl mezi dobrým a špatným manažerem. Projdeme pravidla podávání zpětné vazby (jak individuální, tak hromadné), které opravdu vede ke změně, takže metodu "sendviče" určitě probírat nebudeme. J Ten si můžete dát ke svačině, ale ne jako zpětnou vazbu. Na začátku druhé poloviny programu se zastavíme a podíváme se, kam jste se zatím dostali a čím tráví účastníci svůj pracovní čas. Pokud kdokoliv chce svoje lidi opravdu vést, mělo by tomu odpovídat i složení aktivit.

V šestém modulu uděláme screening celého týmu a nabídneme způsoby, jak zvyšovat jeho výkon, a co jsou správné a nesprávné způsoby motivace. V posledním modulu se manažeři naučí, jak vést ukončovací rozhovor způsobem, po kterém nezůstane na obou stranách žádná hořká pachuť. Jedná se o proces outplacementu. V tomto modulu nám ještě přijde na pomoc někdo z řad Partners a ukáže fungování a výhody tiketovacího systému. Z probíraných témat to z daleka není vše, protože na přání účastníků prvního JUMPU jsme celý program rozšířili o následné vzdělávání, Extended training days, ale o těch třeba zase příště. J

 

Adam Otrusina: 

Adam je mezinárodně certifikovaný trenér leadershipu, který pomáhá vytvářet lidsky orientované pracovní prostředí, ve kterém roste výkonnost i spokojenost.

Pomůže vybudovat či vylepšit podmínky na vašem pracovišti a pochopit, že úspěšný leader musí umět víc než pouze rozdat úkoly, zkontrolovat jejich plnění a poslat za ně finanční ohodnocení.

Za dobu svojí praxe odkoučoval přes 1 900 hodin a odškolil více než 800 lidí. Externě působil také jako lektor na ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Mezi jeho klienty patří společnosti jako Partners, Záchranka, nebo Remax.

Svoji práci trenéra, kouče a tvůrce vzdělávacích programů staví na vědeckých výzkumech a dbá při ní na využívání nejkvalitnějších informací a zdrojů. Rozveďte spolu lidskou stránku vašeho leadershipu a přidejte k vašim řídicím schopnostem také vedoucí dovednosti.

Každému z výše uvedených témat je věnovaná čtyřhodinová online edukace, na níž navazuje prezenční tréninkový den. Proč?

Alena: Jistě znáte ten pocit, s jakým odjíždíte z nějakého školení. Perfektně se orientujete v tématu a jste plní odhodlání převést všechny ty nabyté teorie do praxe. Jenomže mnohdy už druhý den ráno vás v práci schvátí operativa a na aplikaci novinek do praxe nezbývá čas. Nebo si říkáte, že ta vaše situace je úplně jiná, než kterou vám představil školitel včera a vlastně nevíte, jak na to. Naší ambicí bylo připravit pro účastníky koncept, který zaručí již v průběhu programu přímou aplikaci nabyté teorie do praxe a přinese nácvik modelových situací a reflexi reálných úspěchů účastníků.

 

Každý modul je složen s úvodního čtyřhodinového online školení, kdy je účastníkům představeno jedno z výše uvedených témat, poskytnuty návody na jeho zapracování do praxe a zadány úkoly. Ty mají účastníci za povinnost zpracovat do prezenčního tréninkového dne, který následuje za 3 až 4 týdny. Zde se pak vedle tréninku modelových situací reflektují zkušenosti účastníků z aplikace témat do jejich byznysové praxe. Procházet programem jako pasivní posluchač prostě není možné, dopad tam je vždy. Navíc účastníci svůj pokrok průběžně měří, podle v úvodu stanovených ukazatelů, metrik.

Alena Zímová: 

Alena je certifikovaný kouč, mentor, mediátor a trenér leadershipu. Po vlastní 16leté manažerské praxi s vedením týmů od 10 do 350 podřízených se už 8 let věnuje praktickému tréningu a supportu manažerů s různých profesních oblastí a úrovní pozic, a to jak individuálnímu, tak skupinovému.

Své tréninkové programy na míru staví na znalostech leadershipu, trenérských dovednostech a vlastní letité manažerské praxi, to vše vždy na míru prostředí a potřeb cílové skupiny, kterou jsou programy poptávány. Leadership a manažerské dovednosti vyučuje také jako externista na Univerzitě Palackého v Olomouci, své zakázky realizuje pod záštitou konzultantské společnosti EXAMED, s.r.o., a spolupracuje s dalším i externími vzdělávacími skupinami v ČR. Mezi portfolio spokojených klientů patří Partners, Moje Ambulance, ÚVN a další.

Veškeré své aktivity vede s jednoznačným respektem k lidskému potenciálu s cílem vytvoření příznivého pracovního klimatu nezbytného pro dosahování vysokých výkonů a se zapojením koučovacích principů, jejichž je nadšenou a vytrvalou propagátorkou a šiřitelkou.

Komu je vlastně rozvojový program JUMP přesně určen? Jsou nějaké speciální podmínky pro vstup, které musí účastník splňovat?

Adam: Účastnit se může každý, kdo má minimálně dva lidi v týmu. Protože je program maximálně orientovaný do praxe, nedávalo by smysl, aby jím procházel někdo, kdo nemá nabyté dovednosti kde uplatňovat. Stejně tak důležité je i to, že účastník musí mít zájem na sobě pracovat a být připravený na to, že program není snadný a bude vyžadovat jeho energii a čas. Úkolů bude hodně, ale na všechny bude dostatek času.

 

Kdo bude úkoly postupně plnit, nedostane se do žádného tlaku. Všechno je splnitelné ještě s rezervou.  Zároveň je vše připraveno taktovým způsobem, že účastníci přesně vědí, co mají dělat a jak to mají dělat. Prakticky není možné tápat.

 

Zde ještě musím zmínit, že celý program je připravený podle nejnovějších poznatků a trendů. Vyvracíme spousty nepravd, mýtů a zlozvyků, kterými se manažeři často ve své praxi řídí. Tento program dokáže účastníkům ušetřit roky tápání, zklamání a zbytečných manažerských chyb, které je pak stojí odchod jejich lidí.

 

Čím dalším je program JUMP unikátní?

Alena: Program JUMP je unikátní tím, že edukace manažerských dovedností je designována přímo pro prostředí Partners, které s Adamem dobře známe, protože zde působíme jako koučové, mentoři a školitelé již řadu let. Účastníci velmi oceňují také bezpečné prostředí, které v programu vytváříme, a to je pro ochotu na sobě pracovat velmi důležité. Lidé se nebojí trénovat, jít mimo svoji komfortní zónu, dávat si užitečnou zpětnou vazbu navzájem, podporovat se ve skupině a v neposlední řadě také sdílet své vlastní osvědčené postupy a know-how.

 

Program také modifikujeme podle potřeb a požadavků účastníků, zařazujeme aktuální témata dle jejich poptávky a potřeb. Jsme velmi flexibilní, což také učíme, stejně jako všechny naše techniky použité v programu, účastníky. I to je velká přidaná hodnota programu, nepřináší pouze obsah. Účastníci se zdokonalí či naučí facilitační techniky pro práci s týmem, zdokonalí se ve svých prezentačních dovednostech nebo veřejném projevu. Přestože je vždy čeká spousta práce, na každé setkání se všichni účastníci těší. A to je skvělé!

 

Děkujeme za hlubší vhled do programu JUMP. 

 

3

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Open seminář Bořivoje Beránka

Máte zájem o seminář: