Mít se ráda a věřit si, základ spokojeného života

Zuzana Fendrychová | 12. 4. 2023 | Vstoupit do diskuze

Alena Zímová se z pozice koučky a mentorky nesmazatelným písmem zapsala do programu pilotní konference Business Woman´s Day v Pecínově. Díky jejím zkušenostem se podařilo naprosto přirozeně zapracovat téma sebedůvěry do celého dne. Pod jejíma rukama vyrostla i skupina devíti mentorek, které odpoledne bravurně vedly braintormingy u kulatých stolů.

Mít se ráda a věřit si, základ spokojeného života

S nápadem vytvořit formát konference čistě pro ženy jste přišla společně s Gábinou Kudrnovou, co bylo hlavním motivem a cílem účastnicím nabídnout?

„Hlavním motivem bylo dát ženám v Partners pozornost, vzájemně je propojit a nabídnout účastnicím inspiraci v tématech, která jsou ryze ženská. Chtěly jsme podpořit jejich autenticitu a sebevědomí v pracovním světě. Cílem bylo také vytvořit příležitost k osobnímu setkání s úspěšnými ženami z Partners, jejichž tváře znají z konferencí, promo fotek a příběhů ve vašem časopise, a s dalšími inspirativními ženami z externího bysnysu i světa módy.

Toužily jsme po tom, abychom mohly dát účastnicím zážitek. Takový voňavý balíček inspirace, krásy, pozornosti a péče. Balíček, který je potěší a povzbudí.  A to se naprosto povedlo.“

S jakými rozdílnostmi musíte počítat, když tvoříte program pro smíšené publikum?

„Ať už vytvářím program, píšu příspěvek pro konferenci nebo skládám koncepci rozvojového workshopu, vždy vycházím z potřeb a zájmů cílové skupiny, které je setkání určeno. Tady to bylo jednoduché. Sama jsem cílová skupina tohoto dne. Žena, která s dvěma dětmi kloubí osobní a pracovní cestu a díky dlouhodobé spolupráci v rozvojových tématech zná dobře byznysové prostředí Partners. S Gábinou jsme začaly skládat program akce tak, jak by se líbil nám dvěma. Den pro nás, pro ženy v byznysu. Čistý koncept. Bezpečný prostor pro prezentaci témat, která denně v práci i v životě prožíváme. Péče o sebe. Čas na sdílení. Vše v krásném inspirativním prostředí. Základní koncepci pak společně s námi do závěrečné podoby skvěle rozvedly Kristina Žůrková a Jitka Lucbauerová. Hlavní spíkři - jedna inspirativní žena z Partners, jedna z venkovního byznys světa. Téma módy a péče o sebe sama, které zajímá všechny ženy. A pak příběhy úspěšných mentorek u kulatých stolů, prostor pro otázky mentees a práce na pracovních i osobních tématech. Zní to jednoduše, viďte? Od nápadu až k dnešnímu rozhovoru je ale několik měsíců intenzivních příprav a velká spousta odvedené práce. Za to vše se zaslouží poděkovat celému realizačnímu týmu pod vedením Gabi. Bez něj by Bussines Women´s Day neexistoval.“

Jako nit se programem nesla vzájemná podpora a motivace, což je nesmírně široké téma. Proč jste pro pilotní díl zvolili podporu sebedůvěry?

„Neváhaly jsme ani chvilku a shodly jsme se na klíčovém motivu dne - sebedůvěra žen a její podpora.  Často jsou vnímána slova sebevědomí a sebedůvěra jako nemístné, ba až hanlivé soudy. „Ona je sebevědomá“ bývá používáno spíše jako kritika než uznání odvahy a sebepřijetí ženy. A přitom je vlastně „mít se rád a věřit si“ základem pro to, abychom v životě obstály. Cíleně jsme nabídly prezentaci témat a situací, ve kterých se někdy zachvěla důvěra v sebe sama u každé z nás.  Například jak si vybudovat postavení v „mužském“ světě a zachovat si autenticitu a ženskost. S jakými stereotypy jako ženy bojujeme a co nám pomohlo je překonat. Co nám bere a dává energii. Jak správně komunikovat své pracovní postavení a roli svému okolí, rodině, abych se v tom cítila dobře. Jak říci ne a nastavovat si vlastní hranice.  

Sebedůvěrou rozumí slovník spisovného jazyka českého důvěru v sebe sama, ve své schopnosti, vědomosti, dovednosti.  Cílem našeho setkání bylo podpořit u žen vědomé přijetí vlastní jedinečnosti, ukázat jim, že jsou všechny krásné a dobré právě takové jaké jsou. Každá z nás je unikátní a být sama sebou je naprosto v pořádku.“

Druhou částí dne byly kulaté stoly, přičemž každý stůl měl svoji mentorku. Jaké bylo je vyškolit a naladit se s nimi na stejnou vlnu, aby dokázaly brainstorming úspěšně vést?

„Osobně považuji mentoring za jednu z nejrychlejších a nejefektivnějších rozvojových metod. Mentoring je předání expertní zkušenosti, inspirace příběhem a přístupem někoho v dané oblasti úspěšného a seniorního. V neposlední řadě je to také podpora a vytvoření prostoru pro to, aby si junior/mentee mohl v tom všem najít svoji vlastní cestu. S dámami, které byly nominovány do role mentorek, jsme si porozuměly velmi rychle. Řadu z nich jsem osobně znala. Mou úlohou bylo jim pomoci pojmout jejich vystoupení tak, aby bylo užitečné přítomným juniorkám, a uřídit efektivně celý jejich mentorský vstup. Mnoho mentorů disponuje velmi hlubokou expertní zkušeností. Ne každý ji umí předat. Mentor zejména takto u hromadného sdílení musí nejen ovládat veřejný projev a atraktivně prezentovat svůj příběh, ale také hlídat čas, povzbuzovat a facilitovat diskuzi, pomoci menteem formulovat závěry práce. V tom spočívala naše příprava.

Dámy zvládly svoji mentorskou úlohu skvěle. U všech stolů proudila živá debata nad tématy, příběhy sdílely nejen ony, ale i mentees. Mentorky dokázaly usměrnit diskusi a udržet energii po celé odpoledne, které bylo práci u mentorských stolů věnováno. Každá skupina pak prostřednictvím některé z jejích členek prezentovala nejsilnější myšlenky dne všem ostatním v sále. Skupiny se vzájemně inspirovaly a podporovaly. Mentorky pak zaslouženě sklidily ovace od svých mentees a mé uznání. Jediné, co nejvíce mrzí mne samotnou, že jsem nemohla sedět u všech devíti mentorských stolů a naslouchat všem těmto skvělým, zkušeným a inspirativním ženám.“

V čem jako koučka a mentorka vidíte největší sílu žen v pracovní, byznysové rovině?

„Jako koučka odpovím rychle, je to vyšší empatie, vnímavost a dovednost naslouchat druhým. V mentorské rovině je to ochota učit se a inspirovat se příběhy jiných žen. A odpovím také jako žena. Naši velkou sílu vidím v umění přenést zkušenosti a dovednosti, které máme z rodinného a osobního prostředí, do pracovních procesů. Zvládání několika „životních rolí na plný úvazek“ ukazuje, jak jsou ženy odolné, flexibilní a adaptabilní. Upřímně moment, který ženy a muže v kariéře odděluje, jsou děti a péče o ně. Pak hodně záleží, jakým způsobem jsou v osobní rovině rozděleny rodinné role. Péče samotná je pak další výhodou, ženám se většinou daří velmi přirozeně vytvářet příznivé pracovní prostředí, pečovat o jejich týmy, řídit jejich výkon prostřednictvím citlivě podávané zpětné vazby. A velká síla je také vzájemná podpora žen na cestě k úspěchu. Na druhou stranu nedělím svět byznysu na mužský a ženský, naopak. Prolnutí obou prvků má vždy synergický efekt.“  

Konference již proběhla, sledovala jste ji na místě – už máte nápady, jakým směrem ji vést příště?

„Samozřejmě, že mám. Popsala jsem si nápady a poznámkami všechny druhé strany natištěného programu letošního Business Women´s Day, který ležel na našem stole. Inspirace byla všude kolem! Požádaly jsme účastnice o sdělení, zdali pro ně má další podobná akce smysl.  Hlasité „ano“ dalšímu pokračování řekly při závěrečném loučení všechny přítomné ženy v sále. Byla to opravdu moc silná a dojemná chvíle. Už teď se na Bussines Women´s Day 2024 moc těším. A jakým směrem jej budeme vést? Požádaly jsme účastnice, aby se staly spoluautorkami dalšího setkání. Závěrečný online dotazník s tématy a nápady na příští Bussines Women´s Day vyplnily téměř všechny. Směr dalšího pokračování tedy určí samy ženy z Partners!  Sebevědomě a s plnou důvěrou v sebe sama!“

Děkujeme Aleně za čas a elán, s jakými k přípravě programu a školení mentorek přistoupila. 

3

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Open seminář Bořivoje Beránka

Máte zájem o seminář: