Jaké to je stavět banku v Česku? Exkluzivní rozhovor s Markem Ditzem

22. 9. 2023 | Vstoupit do diskuze

Přečtěte si rozhovor s Markem Ditzem, který staví novou banku v České republice, Partners Banku. Zajímáme se o záměr, technologické nástroje, využité platformy, legislativní požadavky a celkové plány v oblasti bankovnictví.

Jaké to je stavět banku v Česku? Exkluzivní rozhovor s Markem Ditzem

Jaký byl váš původní záměr postavit novou banku v České republice? Proč jste se rozhodli vstoupit do této oblasti?

Petr Borkovec měl vizi poradenské banky, která dokáže propojit moderní technologie pro správu peněz s individuálním lidským přístupem, který mají finanční poradci. Banky, která by pomohla klientovi vrátit kontrolu nad jeho finančním životem a nad jeho produkty od různých poskytovatelů. Banky, která by posunula poradenskou činnost na novou úroveň a dala poradcům nové nástroje na zlepšení kvality poradenství.

Mně oslovila právě ta možnost přinést klientům otevřený obchodní model bankovnictví, kdy nenabízíme jen své vlastní produkty, ale celý trh na jednom místě, a to jak v aplikaci, tak prostřednictvím poradců, kteří umějí srovnávat a vybrat to nejvhodnější řešení. Srovnávání a výběr nejlepšího produktu bankéřem pro klienta jsem prosazoval jako nový obchodní model i v mé původní roli leadera transformace velké tuzemské banky. Stavět moderní banku na zelené louce je ale mnohem efektivnější.

Jaké legislativní požadavky musí nová banka splňovat v České republice? Jak se snažíte splnit tyto požadavky a jaký je váš názor na současný stav regulačního prostředí pro nové banky?

Aktuálně máme velkou radost z toho, že jsme získali bankovní licenci. Nová banka ale nemá žádné úlevy oproti bankám stávajícím. Naopak její novost znamená, že se nemůže opřít o vlastní historická data o chování jejích klientů. Nemá žádné vlastní spolehlivé modely pro řízení rizik, kterými by mohla argumentovat. Regulátor tak při stanovení potřebného kapitálu pro rozjezd vždy vychází z těch nejhorších možných scénářů.

Museli jsme shromáždit tolik kapitálu, aby na nejméně 5 let předem pokryl i ty nejméně pravděpodobné scénáře různých ztrát. Budeme tak vzhledem k počtu klientů a velikosti bilance bankou s největším kapitálovým polštářem – tedy nejbezpečnější. Může za to i novost našeho obchodního a technologického modelu – jsme nejen první otevřenou bankou, ale i první bankou 100% v cloudu v ČR. Dali jsme si vysoké cíle. Evropská regulační pravidla jsou postavena tak, aby se neopakovaly chyby historie. Z tohoto pohledu jsou férová a na našem příkladu je možné dokumentovat, že nejsou ani likvidační ani prohibitivní.

Jaké technologické nástroje a platformy plánujete použít pro vaši novou banku? Jaká technologie bude pro novou banku klíčová a jak ji plánujete integrovat do vašeho projektu?

Budeme Mobile Only banka. Směrem ven ke klientům je pro nás zásadní bezpečná mobilní aplikace Partners Apka. Tam chceme pro klienta integrovat všechna dostupná data o jeho finančních produktech, dát klientovi možnost volby mezi různými řešeními a poradit mu. Aplikaci moderně koncipujeme jako bezheslovou (passwordless), což je trend uplatňovaný globálními technologickými hráči.

Aplikace je bezpečně spárovaná s vaším telefonem a pro ověření operací používáte jen biometrii nebo PIN. Odpadají tak všechny ty známé podvody s vylákáním přihlašovacích údajů a jejich použitím neoprávněnými osobami v internetovém bankovnictví. Jsme tak na míle řádově bezpečnější než všechny ostatní tuzemské banky. Vyvinuli jsme rovněž vlastní bezpečný modul pro správu identity našich klientů a bezpečné digitální podepisování klientských smluv. Tento modul mohou používat i všichni naši obchodní partneři. Nenecháváme si ho jen pro sebe. Máme připravenu řadu dalších vychytávek. Směrem dovnitř je prioritou bezpečnost dat.

Budeme první česká banka fungující 100% v cloudu poskytovaném předními globálními cloudovými společnostmi na Evropské půdě. Nad ochranou dat našich klientů a fungováním našich systémů tak bdí ty nejlepší mozky světa. Nejsme zároveň závislí na jednom řešení – rozvinuli jsme tzv. koncept multicloudu, který nám umožňuje využívat služeb více společností téměř paralelně a tedy ještě bezpečněji.

Jaké zázemí potřebujete pro stavbu nové banky?

Dnes banku netvoří mohutná budova ani nedobytné trezory. Naše fyzické zázemí je prosté a díky možnosti práce z domova nejsme na našich prostorech ani příliš závislí. Důležitá pro nás je profesionalita našeho týmu, podpora jeho energie a zápal pro inovace. Většinu našeho týmu nepředstavují bankéři, ale IT specialisté. Takže funkční JIRA, Confluence, Teams skupiny, Slack, jabry a sovy jsou důležitější než rohová kancelář.

Dosud byl náš úkol jednoduchý – spustit základy banky na moderních technologiích tak, abychom mohli do budoucna přidávat rychle nové funkcionality, které vymyslíme sami nebo je pro nás objeví někdo z obchodních partnerů. Ta kreativnější část nás teprve čeká a pro ni budeme zázemí teprve tvořit. Partners ale budují své nové sídlo na pražském Chodově, kde mají zakoupený pozemek a aktuálně probíhají jednání ohledně stavby sídla pro celou skupinu Partners. Na to se moc těšíme.

Jaké jsou náklady na vytvoření nové banky? Jak se snažíte řídit tyto nemalé náklady?

Jsou to stovky milionů na nákup systémů, jejich integraci a interní vývoj těch IT systémů, které chcete umět rozvíjet sami.  Jsou to tisíce hodin strávených nad tvorbou klientských a interních procesů vyhovujících regulaci a dávajících obchodní smysl. Jsou to stovky hodin strávených nad různými ekonomickými modely, propočty a scénáři s cílem spočítat potřebný kapitál a přesvědčit regulátora o jeho dostatečnosti. Jsou to i stovky hodin strávených na pohovorech s potenciálními kolegy, bootcampech, a onboardovacích schůzkách.

Základem řízení je delegace na osoby, které mají kompetence rozhodovat. Celý ten proces nemůže řídit jeden člověk v roli ředitele nebo projektového manažera ani osmičlenný board. Nutná je horizontální spolupráce a komunikace 30-40 leaderů jednotlivých agend (vlastníků produktů a IT technologických leaderů). Když ta funguje, tak projekt již uřídit dokáže. Představuje to ale obrovskou zodpovědnost každého leadera a jeho schopnost napojit se na úkoly ostatních. A rolí managementu banky je takové leadery najít nebo vychovat a dávat jim potřebnou podporu ve formě zdrojů a informací, zajišťovat pravidelné informační toky a dobré vztahy.

Kdo stojí za vaším projektem? Jaké jsou role a zkušenosti vašich partnerů a jak se snažíte zajistit, aby byli všichni zainteresovaní lidé úspěšní?

Odpověď: Hlavním investorem jsou spolumajitelé Partners Petr Borkovec a Radim Lukeš společně s dalšími manažery a členy poradenské sítě Partners. Možnost investovat byla otevřena pro všechny poradce a zaměstnance skupiny. Dále jsou investory významné inovativní osobnosti českého businessu jako Dušan Šenkypl se svými partnery z Pale Fire Capital, Tomáš Čupr a Ondřej Fryc. Jedná se zcela o domácí kapitál.

Rychlého navýšení kapitálu jsme dosáhli mimo jiné díky úspěšné překlenovací emisi dluhopisů holdingu Partners HoldCo, kterou pro nás aranžoval Conseq Investment Management. Byla více než z 30 % přeupsaná a investory byly většinou významné české finanční instituce. Projekt řídí osmičlenné představenstvo, které kombinuje své zkušenosti z různých finančních institucí. Více než dvě třetiny našeho  týmu budujícího banku má IT vzdělání a zkušenosti. Spojuje nás zejména vize úplně nového konceptu finančních služeb za použití moderních technologií – otevřeného poradenského bankovnictví.

Jakou cílovou skupinu chcete svou bankou oslovit? Jaký bude váš přístup ke klientům a jaké produkty a služby plánujete nabízet?

Naše bankovní služby dále rozvíjí úspěšný koncept individualizovaného finančního poradenství pro rodinu, který je léta zakotven v DNA Partners. Věříme, že kvalitní poradenství nelze vykonávat pouze nad produkty, které sami vyrobíme. Proto klientům přinášíme produkty asi 50 obchodních partnerů.

Budeme podporovat praktické posilování finanční gramotnosti a edukaci členů rodiny, zvyšovat jejich sebevědomí právě díky asistenci kvalifikovaných poradců a informačně podporovat jejich přehled o možnostech finančních produktů, které jim dokáží usnadnit reálný život. Nechceme naše klienty bezúčelně zadlužovat nebo provádět nějakou distribuci krabicových produktů.

Jak se vaše nová banka bude snažit konkurovat stávajícím bankovním institucím v České republice? Jaké jsou vaše plány pro marketing a propagaci vaší nové banky?

Chceme se představit neagresivním příjemným způsobem – nechceme si kupovat pozornost tím, že se budeme o někoho otírat nebo ho lacině zesměšňovat. Nebyli jsme založeni za účelem boje s konkurenty a rvaní se o tržní podíl. Mnohem víc nás zajímá klientská spokojenost, zpětná vazba na naše služby, snaha učit se novému modelu spolupráce na bázi otevřené poradenské banky. To je něco, co v naší zemi ještě není. Bude to úplně nový přístup. Lidsky vřelý.

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle pro vaši novou banku? Jak se snažíte zajistit, aby vaše banka byla úspěšná a udržitelná v budoucnosti?

Věříme, že správné použití moderních technologií nejen významné zlevňuje provoz banky, ale zvyšuje i její bezpečnost a spolehlivost. Naším hlavním cílem není mít na startu co nejvíc produktů, ale začít s těmi základními, vstoupit v dialog s klienty a našimi poradci a postupně podle zájmu rychle přidávat nové služby inspirované požadavky klientů nebo tím, co funguje v zahraničí. Naše hlavní náboženství je schopnost rychle přinášet nové věci – být flexibilní. Přeci jen máme velkou výhodu, že nejsme zatíženi dědictvím neprůchodné monolitické architektury IT systémů, a to by nám mělo přinést velkou mrštnost. A tu si chceme udržet.

Jaká rizika vidíte v oblasti bankovnictví v České republice? Jak se vaše nová banka bude snažit minimalizovat tato rizika a jaké kroky plánujete přijmout pro ochranu svých klientů a vaší banky jako celku?

České bankovnictví stojí na pevných základech. Je řízeno a regulováno profesionálně. Hlavní rizika plynou z nadměrné výplaty dividend na úkor financování domácích inovačních projektů a nemožnost českých bank vlastněných zahraničními koncerny samostatně expandovat do zahraničí a replikovat svůj domácí úspěch. Centrály na své úspěšné české dcery často vysloveně žárlí a přiškrcují jejich potenciál.

V tomto směru věříme, že postupně rozhýbeme stojaté vody. Již dnes jsme svědky, že některé banky narychlo nasazují nové koncepty, o kterých my pár let mluvíme nebo jsme si je objednali od dodavatelů pro sebe, ale před získáním bankovní licence jsme je nemohli nabídnout. A jsme nakonec rádi. Máme rádi bankovnictví jsme připraveni nové služby vyrábět sami nebo je našim klientům zprostředkovat, i když je vyrobil někdo jiný. Hlavně, že se jako obor posouváme dál.

Zdroj: Fintree.cz 

3

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Open seminář Bořivoje Beránka

Máte zájem o seminář: