Bez akciových programů bychom nedosáhli stávající velikosti

Petr Borkovec | 7. 6. 2023 | Vstoupit do diskuze

Jsou majitelé, kteří se nepodělí o jedinou akcii či setinku a žijí v nesmyslné paranoii z jakéhokoliv dělení. Jsou majitelé, kteří vymyslí spoustu virtuálních akciových programů či motivačních benefitů, aby se nemuseli dělit o dlouhodobou hodnotu. A pak jsou majitelé, kterým dělá radost, že to vyjde, že se díky dlouholeté spolupráci se správnými lidmi podařilo vybudovat něco výjimečného a hodnotného a že na tomto růstu hodnoty participují i ti, kdo se o to velkou měrou zasloužili.

Bez akciových programů bychom nedosáhli stávající velikosti

Stejně jako je náš cíl pomáhat tvořit bohatství našim klientům, je hezké pomáhat budovat dlouhodobou hodnotu našim partnerům jak v poradenské síti, tak z centrály a dceřiných společností. Akciové programy nejsou pouze jedinečnou příležitostí a odměnou, znamenají hluboké propojení všech, kdo budují dokonalou finanční službu pro klienty a bojují za dlouhodobé hodnoty. Je to jednoznačné nastavení win-win vytvářející vzájemnou důvěru i společný závazek. Tato dlouhodobá motivace a odpovědnost za společnost podporuje i povinnost vůči klientům a snahu naplnit jejich potřeby dlouhodobě.

Pro naše partnery máme dva typy akciových programů. První je spíše benefitní a motivační. Druhým typem je investiční či budovatelský akciový program. Oba umožňují participovat na dlouhodobém růstu hodnoty skupiny, ale vstupuje se do nich v různých fázích projektu a za odlišných podmínek.

Jak šel čas s benefitními programy

Benefitní akciový program je motivační odměna za nadstandardní výsledky ve formě akcií již zafinancované, fungující a rostoucí společnosti. Vše začalo akciovým opčním programem na mateřskou společnost Partners v letech 2011–2015 a poslední tranší v roce 2020. Poradci a členové boardu si postupně kupovali opce na akcie Partners za cenu 8–12 Kč za opci. Každý rok pak držitelé opcí dostávali opční bonusy ve výši 1,10–1,20 Kč na opci. Společnost garantovala možnost kdykoliv opce prodat minimálně za každoročně stanovovanou valuaci, případně za původní investici. Po 11 letech během transformace na holdingovou strukturu byly opce vyměněny za akcie a hodnota jedné akcie byla stanovena na 42 korun. Vnitřní výnosové procento této investice se pohybovalo dle tranše od 21,6 % p. a. po 244,2 % p. a.

Aktuálně je 5,25 % holdingové mateřské společnosti Partners HoldCo, a.s., v minimální odkupní hodnotě 220,5 milionů korun rozděleno mezi 273 nových akcionářů. Hodnota je dle posudku BDO z roku 2022 více než dvojnásobná. Dalších 10 % mají Partneři společnosti (kromě mě a Radima Lukeše) a 1,7 % vlastní top management.

Příkladem benefitního programu byl také akciový program na Simplea pojišťovnu. Tu jsme v rámci holdingu vybudovali vlastními prostředky a pomocí bankovního financování. Zainvestovalo se 300 milionů korun a z této ceny byla odvozena i cena za akcii. Naši partneři tak vstupovali do pojišťovny za cenu vstupní investice i čtyři roky po získání licence a jejím úspěšném rozjezdu. Mezi spolupracovníky a tým budující pojišťovnu se postupně rozdělilo 20 % Simplea pojišťovny. Opět jsme garantovali odkoupení akcií kdykoliv zpět za původní hodnotu a každý rok se stanovuje hodnota jedné akcie dle výsledků společnosti. Na základě posudku BDO má Simplea pojišťovna hodnotu 7 miliard korun. Interně určujeme hodnotu dle výše předepsaného pojistného na 1,2 miliardy Kč na konci roku 2022. Toto je i doporučená cena pro interní sekundární trh. Zhodnocení investice je tak přes 300 %. Letos také poprvé dojde k výplatě dividendy ve výši 50 milionů korun, což je 17 % z investované částky.

Obě tyto společnosti už zajišťují zajímavou návratnost prostřednictvím pravidelné výplaty dividend bez nutnosti prodávat své podíly. Zároveň je o tyto akcie velký zájem a jsme kdykoliv připraveni je vykoupit zpět, takže mají i potřebnou likviditu.

Podobný program jsme nachystali i na Partners investiční společnost, SICAV Trigea nemovitostní fond a SICAV Merity fond kvalifikovaných investorů. Tento program byl vyhlášen na roky 2024–2026 a tým investiční společnosti, top management a naši partneři budou opět moci podíl na základě svých výsledků kupovat za valuace dle čísel z roku 2021. Dává to smysl, protože všichni společně dokážeme tato aktiva zhodnotit nejlépe.

Investice do úspěchu

Druhým typem jsou investiční akciové programy, které spouštíme už v okamžiku budování a financování nového projektu. Prvním takovým projektem byla penzijní společnost Rentea, na niž bylo potřeba získat minimálně 150 milionů korun. V první fázi jsme do projektu plánovali přizvat investora a dát mu za tuto investici 25 % společnosti. Zvažovali jsme investory s přidanou hodnotou. Velmi rychle jsme ale po diskuzích s našimi partnery pochopili, že oni jsou ti investoři s největší přidanou hodnotou. Abychom zajistili, že nepůjdou do plného investičního rizika, vytvořili jsme dluhopisy, které generují roční kupón a po pěti letech se každý držitel rozhodne, jestli chce zpět svoje peníze, nebo akciový podíl na základě souběžně uzavřené opční smlouvy. Vývoj Rentea překonává optimistické plány a již po roce a půl od spuštění by se tato výměna vyplatila. Mezi tým a partnery bude velmi pravděpodobně rozděleno celých 25 % Rentea.

Druhou investiční spoluprací je financování a vybudování budoucí Partners banky. Poradci, manažeři, Radim a já jsme dali dohromady neuvěřitelných 2,5 miliardy korun s ambicí vytvořit technologickou, férovou, a především poradenskou banku. Tým a tisíc našich partnerů a spolupracovníků bude díky své investici vlastnit cca 35 % banky a minimálně 49 % nově budovaného obchodníka s cennými papíry. Tento největší příběh, který změní poradenství, bankovnictví i finanční služby, spolu budeme psát v následujících letech.

Na akciových programech máme v Partners postaveno získávání a dlouhodobou motivaci odborníků, osobností a lídrů, bez níž by nevznikla skvělá Simplea pojišťovna, penzijní společnost Rentea, Partners investiční společnost či Trigea. A hlavně bychom nezvládli sestavit silný tým pro realizaci projektu Partners banky, nedali dohromady potřebný kapitál a pravděpodobně neměli šanci získat potřebný počet klientů. Věřím, že bez akciových programů bychom nerostli, neexpandovali a nikdy nedosáhli stávající velikosti. Na akciových programech máme postaveno sdílení úspěchu, a to již od vybudování holdingové matky.

Věříme, že akciové programy naší finanční skupiny pomohou ke vzniku nové generace úspěšných podnikatelů, majitelů, investorů a vzorů a přispějeme tím k úspěchu a rozvoji České republiky. Podobně, jako se to podařilo PayPalu, Facebooku a mnoha dalším v USA, Skypu v Estonsku, Spotify ve Švédsku či třeba Avastu a AVG v České republice.

12

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Open seminář Bořivoje Beránka

Máte zájem o seminář: