Nová penzijní společnost má co nabídnout

26. 5. 2021 | Vstoupit do diskuze

Rok 2020 patřil možná lehce paradoxně k těm nejúspěšnějším v historii Partners IS. Znalosti úspěšného řízení fondů se budou hodit i vzhledem ke vzniku nové penzijní společnosti Rentea.

Nová penzijní společnost má co nabídnout

Vedoucí oddělení investic v Partners investiční společnosti Martin Mašát odpovídal FOND SHOPu nejen na to, jak se loni dařilo fondům Partners IS, ale hlavně jsme se zajímali o nový projekt, penzijní společnost Rentea. Majetek pod správou fondů od Partners investiční společnosti přesahuje 5 mld. CZK a celkově Partners v investicích spravuje přes 25 mld. CZK.

Než se dostaneme k nové penzijní společnosti, jak se obecně v roce 2020 dařilo fondům od Partners v neklidném roce 2020? Ve fondech držíte velké množství hotovosti („hotovost a ostatní aktiva“ se pohybuje v desítkách procent), souvisí to nějak s nedávným děním? Nebo máte jiný důvod?
Rok 2020 patřil, ač je to k nevíře, k jedněm z nejúspěšnějších v takřka desetileté historii Partners investiční společnosti. Navázali jsme tak na rok 2019, kdy naše akciové fondy atakovaly zhodnocení
20 % a dluhopisový fond patřil k absolutní špičce se zhodnocením skoro 5 %.

Žádný náš fond také neskončil v záporných číslech. Klienti si kvality našich fondů cení a na rozdíl od konkurenčních investičních společností jsme v roce 2020 zaznamenali veliký zájem, a tedy přítoky peněz do našich fondů. Napomáhá tomu samozřejmě i naše cenová politika v podobě nulových vstupních poplatků.

V roce 2020 jsme včas reagovali na přicházející pandemii a rychlou korekci cen akcií a dluhopisů jsme dokonce využili a naši klienti na probíhajících turbulencích nakonec vydělali. Když k tomu přidáme včasnou rotaci do amerických akcií a technologického sektoru, tak jsme celkově (pandemie-nepandemie) dosáhli opět excelentních výsledků.  

Dluhopisový fond Partners Bond Opportunity opět překonal inflaci a zhodnocení blížící se 3 % nám můžou ostatní jen závidět. Jsme hrdí i na čistě akciový fond Partners 7 Stars, který výše zmíněnou strategii během krizového roku proměnil ve zhodnocení plus 10 %, což je skvělý výsledek.

Co se týče hotovosti, tak opět záleží na strategických rozhodnutích portfolio manažerů. U konzervativního fondu Partners Bond Opportunity jsme před koncem roku vyprodali většinu dluhopisů a připravili jsme si hotovost na budoucí nákupy. Sázeli jsme na to, že se inflace s koncem pandemie vydá výše a také, že se český stát enormně zadluží a bude vydávat státní dluhopisy řádově levněji.

To vše se potvrdilo a fond Partners Bond Opportunity má letos opět kladné zhodnocení, což je pouhým snem většiny českých dluhopisových fondů. Ono je něco jiného nakupovat státní dluhopisy s výnosem 0,5 % ročně nebo 2,0 % ročně.

Zvýšená hotovostní pozice u akciových fondů je dána rotací mezi sektory, kterou jsme na konci minulého roku zahájili. Realizovali jsme zisky na technologických a amerických akciích a začali jsme se přesouvat do tradičního byznysu a do Evropy.

V průběhu takové úpravy strategie musí správce postupovat opatrně z důvodů likvidity i poplatků. Zvýšenou pozici v hotovosti bereme pouze jako dočasnou a v současnosti, kdy je na akciových trzích zvýšená volatilita, je výhodou.

Zaznamenali jste loni nějaké výraznější reakce klientů na dění, třeba snahu o „prodej v panice“ nebo naopak příliv klientů, když byly trhy nízko?
Už jsem se zmínil, že jsme zažili naprosto opačnou situaci, než jak ji vnímala většina trhu či Česká národní banka, která bedlivě sledovala problémy některých fondů s likviditou.

Výrazná korekce v průběhu února a března probudila mnoho klientů, kteří volně ležící peníze poslali hlavně do akciových fondů a fond Partners 7 Stars i Partners Dividend Selection zažily troj-až čtyřnásobný nárůst přítoků.

Navíc nás překvapilo, že z konzervativnějšího fondu Partners Bond Opportunity nevybíralo více klientů své rezervy. Samozřejmě, že část přesunula peníze do akciových fondů, kde pak zaznamenali zhodnocení kolem 30 %, ale suma sumárum se nakonec přítoky zvedly i u tohoto fondu. Jako hlavní důvod vidíme nejen nulové vstupní poplatky, ale i to, že fond soustavně překonává inflaci. 

Na podzim roku 2020 jste získali licenci ČNB pro novou penzijní společnost Rentea. Co vás k její založení vedlo? Myslíte, že je na trhu místo pro dalšího hráče?
Nejenže si myslíme, že pro novou penzijní společnost je místo, ale my to i víme. Vždyť díky regulaci a mizivé politické podpoře je celý systém penzijního spoření již několik let zablokovaný.

Svým způsobem je přes 450 miliard korun soukromých penzijních úspor špatně zainvestováno (hlavně v transformovaných fondech) a klienti každý rok přicházejí díky inflaci o několik procent reálné kupní síly. Jen za rok to při zhodnocení o 2 % pod inflaci dělá ztrátu 9 miliard a za deset let máte 100 miliard korun zbytečně vyhozených inflačním komínem.

A tady vidíme hlavní sílu Rentea. Nejenže máme kvalifikované poradce, kteří mohou výhody účastnických fondů vysvětlit, ale hlavně máme před sebou deset let neorané pole špatně investovaných penzijních úspor. Staré penzijní společnosti nemají důvod měnit pohodlný status quo, ale klienti díky nevhodným investičním strategiím přicházejí o nemalé částky.

Partners má řadu let zkušeností s řízením vlastních OPF, nicméně účastnické fondy jsou daleko více regulované, dá se tedy vymyslet vlastně něco „nového“?
Regulace je v případě dlouhodobých soukromých úspor na místě. Velice přísně jsou regulované poplatky a náklady, aby klienti nepřicházeli zbytečně o peníze. Nicméně, co se týče investičních strategií, jsou mantinely relativně široké a je škoda, že je většina penzijních společností nevyužívá. Často musí sledovat zájmy a cíle svých nadnárodních majitelů, kteří navíc neznají do detailů specifika českého penzijního systému.

A právě nezávislost a flexibilní pohled na investiční příležitosti je hlavní výhodou na straně řízení úspor klientů. Nemalou měrou pomůže Penzijní společnosti Rentea také využívání investičních nástrojů jednoho z největších světových správců aktiv, společnosti BlackRock. Že nezávislost a flexibilita hrají velkou roli, je vidět i v oblíbenosti a dlouhodobé výkonnosti Partners podílových fondů.

Podle dostupných informací by měly být nové účastnické fondy postaveny hodně na ETF, primárně od BlackRock, můžete to více upřesnit? Jak by měla portfolia vypadat?
Spolupráce s BlackRock je spíše na straně znalosti složení jejich modelových portfolií. Zainvestování do konkrétních cenných papírů bude záviset na portfolio manažerech, jejichž cílem je dlouhodobě zhodnocovat prostředky klientů. Využívat budeme nejen přímé investice do dluhopisů a akcií, ale také do ETF, které jsou ideální volbou, jak bez nákladů (penzijní společnosti musí ze zákona kompenzovat účastnickým fondům, resp. klientům všechny náklady) široce diverzifikovat portfolio. ETF společnosti Black-Rock patří mezi nejkvalitnější a největší. O jejich kvalitě svědčí i to, že je hojně využívají i centrální banky, a proto s nimi budeme pracovat i při správě účastnických fondů. V jakém rozsahu a jak často opět závisí na segmentu trhu, kam budou směřovat investice.

Hlavními pilíři budou dva účastnické fondy: Rentea Dluhopisový a Rentea Akciový. Jak už názvy napovídají, každý se bude soustředit na jeden konkrétní segment finančních trhů. Je pak na rizikovém profilu a horizontu spoření klienta, jak tyto dva fondy nakombinuje.

Vzhledem k dlouhodobosti penzijního spoření by měla většina prostředků směřovat do dynamické strategie, a tedy do Rentea Akciového účastnického fondu. Rentea Dluhopisový účastnický fond bude sloužit pro konzervativní klienty, pro smíšené strategie a pro klienty, jejichž investiční horizont je kratší.

Poslední a zákonem předepsaný je Povinný konzervativní fond, který může investovat jen extrémně konzervativně a lze u něho těžko očekávat, že by kopíroval inflaci. Při současném stavu, kdy jsou státní dluhopisy extrémně drahé (ze zákona musí tvořit většinu fondu) je vůbec zázrakem, že mají tyto fondy kladnou výkonnost.

Využití ETF může mít jistě smysl u dynamických účastnických fondů, ale nejvíce peněz je stejně pořád v těch konzervativních (a spousta ani není převedena z transformovaných), mají i zde podle Vás ETF smysl?
Důvod, proč je většina peněz klientů ve smíšených či konzervativních fondech, nám nedává v Rentea smysl už vůbec a bereme to jako selhání ostatních penzijních společností, a tedy příležitost právě pro Rentea. Vždyť penzijní spoření je běh na dlouhou trať a cílem je maximalizace úspor na konci, a ne se belhat konstantní chůzí celou dobu a nehledět na konkrétní situaci na finančních trzích.

Co se týče ETF v konzervativních fondech, tak je odpověď jednoduchá. Ano, lze je využít, ale jen omezeně. Český akciový a dluhopisový trh patří mezi nerozvinuté a bezvýznamné trhy, a proto na ně neexistují ETF. Proto se v konzervativních fondech investuje většinou napřímo. ETF lze využít pro speciální druhy dluhopisových investic, které v České republice ani neexistují nebo jen velmi omezeně. Lze tak zainvestovat volně do velké škály protiinflačních dluhopisů nebo diverzifikovat do tzv. high yield dluhopisů.

Jak vlastně chcete klienty přesvědčit, aby zvolili zrovna vaše účastnické fondy a ideálně asi ty něčím jiné, tedy dynamičtější?
Vedle toho, že chceme klienty zachránit před špatnými strategiemi (a že se jedná o stovky miliard), které je stojí budoucnost, tak hlavní tahákem by měla být nezávislost a kvalita řízení fondů. Rentea penzijní společnost nepatří pod nadnárodní holding, který potřebuje navyšovat zisky za každou cenu, aby bylo na dividendy.

Vodítkem by mělo být zhodnocení Partners podílových fondů, které se dlouhodobě objevují na předních příčkách v žebříčcích výkonnosti.

Bonbónkem bude také bonus, který klienti po určité době za svoje pravidelné úspory dostanou a tím nemyslíme státní příspěvek, který bude Rentea za klienty žádat od státu a přímo jim připisovat k úsporám, ale bonus přímo od Rentea penzijní společnosti.

Co se týče Rentea Akciového fondu, tak u něho věříme v dlouhodobé zhodnocení na úrovni 8 % až 10 %. Vedle zkušených portfolio manažerů můžeme nabídnout využití modelových portfolií BlackRock. A kdo jiný zná nálady a přesuny světových investic než ten, kdo spravuje největší hromadu peněz na celém světě.

Jaké ambice s novou penzijní společností máte? Kolik klientů a majetku ve správě budete považovat za rok či pět let za úspěch?
Vzhledem k zanedbanému trhu penzijního spoření a unikátní přidané hodnotě ve formě bonusu si myslíme, že se účastnické fondy začnou rychle plnit. Úspěch bude, pokud se první miliarda ve fondech dosáhne po prvním roce. Rádi bychom v tu dobu měli něco mezi 15 až 20 tisíci klientů.

Zdroj: FOND SHOP 

6

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Open seminář Bořivoje Beránka

Máte zájem o seminář: