Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

JAK NA INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ PRO POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY. DÍL 2: DIVERZIFIKOVANÝ ZÁKLAD PRO KAŽDÉHO

2. 11. 2020 | Vstoupit do diskuze

Cílem této série článků je dát návod od A do Z, jak na investiční poradenství beze strachu a velkých očekávání (DÍL 1 - minule). Jak na vytvoření a dlouhodobou správu základního investičního portfolia (DÍL 2, který právě čtete). A jak a pro koho vytvořit nad základním portfoliem to správné dlouhodobé a dynamické investiční portfolio (DÍL 3). Všechny části poté dáme do jednoho manuálu na investiční poradenství pro pokročilé i začátečníky. Doufám, že tyto články budou odpovědí a návodem pro poradce, kteří se investicím vyhýbají ze strachu z odpovědnosti i složitosti, a také pro ty, kteří mají naopak příliš zjednodušená, a tudíž velmi riziková a dlouhodobě nefunkční řešení.

JAK NA INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ PRO POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY. DÍL 2: DIVERZIFIKOVANÝ ZÁKLAD PRO KAŽDÉHO

Zpátky k diverzifikaci
Z prvního článku už víme, jak nastavit vztah s klientem a vzájemná očekávání. Jak důležité je spravovat veškeré prostředky klienta i to, že zásadním krokem k tvorbě bohatství je práce s bilancí a spotřebou. A samozřejmě nesmí chybět kvalitní analýza! Nejdůležitějším výstupem je však význam diverzifikace ve světě nejistoty.

Rolí poradce není následovat trendy, ani je nacházet a odhadovat. Z historie víme, že slepé následování trendů bylo většinou spojeno s následnou finanční ztrátou. Zlato do 1980 (potom brutální sešup), technologie do roku 2000, reality do 2007, Emerging Markets do 2010, zlato do 2011 atd.

Rolí poradce je tvorba a ochrana dlouhodobého bohatství klienta. Ochrany dosáhneme správnou diverzifikací portfolia klienta mezi různé třídy aktiv i regiony, která se bude týkat větší části klientova finančního majetku, přestože kolem nás brutálně porostou ceny nemovitostí, půdy, zlata, bitcoinů nebo amerických či technologických akcií! Budeme pro klienty hlasem zdravého rozumu a disciplíny, protože víme, že co brutálně roste, bude zpravidla i brutálně klesat.

Ostatně krásným příkladem je hvězda posledních několika let – Franklin Technology. Jsou poradci, kteří říkají, proč dávat peníze jinam, když to vydělává 20 % ročně. I já na něm slušně vydělal. Ale už se zapomíná, že tento fond byl od svého založení v roce 2002 do roku 2014 v záporných číslech! Dokonce ještě 9. 2. 2016 se dostala cena za podílový list pod úroveň při založení!

Argumentem pro diverzifikaci je již zmiňovaná skutečnost, že bohatství zpravidla nemizí, jen se přesouvá z jedné třídy aktiv do jiné, z regionu do regionu. A nelze dopředu říci, zda to budou akcie, dluhopisy, zlato či jiné komodity, nemovitosti nebo hotovost. Proto je dobré mít v portfoliu zastoupeno od všeho trochu, a to ve správných poměrech. Portfolio by tedy mělo obsahovat různé třídy aktiv, různě regionálně rozložené, v různých měnách.  Tím zajistíte, že ať se bohatství přesune kamkoliv, váš klient u toho v nějaké míře bude. A nemusíte se trápit, že jste minuli nějaký trend či příležitost. TOTO NENÍ VAŠE ODPOVĚDNOST A NENÍ TO ANI REÁLNÉ!

Zcela úmyslně píši, že se to týká větší části klientova finančního majetku. Se zbylou částí je možné si tak zvaně „hrát“. Více zariskovat, zvýšit váhu některého aktiva, vsadit na některé dlouhodobé či krátkodobé trendy nebo zainvestovat do věcí, kterým klient věří a chce je takto podpořit. I toto je součástí strategie diverzifikace.

Podstatná jsou pravidla pro rozdělení finančního a investičního majetku na tři části:

 • Hotovost a rezerva
 • Základní, široce diverzifikované investiční portfolio
 • Dlouhodobé dynamické investiční portfolio aneb doplňkové pozice, dlouhodobé sázky a speciality

Přestože má každý klient různou výchozí situaci v aktuálním bohatství, různé příjmy, cíle a vztah k riziku, tak je možné si dát jednoduchá pravidla a zásady, které můžete použít u všech klientů. Pojďme se na ně nyní podívat a dát si jednoduchý návod na tvorbu investičního portfolia tak, abyste jej ochránili a pomohli jeho tvorbě. A pojďme si také říct, čím aktuálně doporučujeme všechny tyto tři košíky naplnit!

Jak na hotovost a rezervu
Základem zdravého finančního života je správná výše rezervy. Ta nesmí být nedostatečná, ale ani příliš vysoká, protože jinak generuje náklady ušlé příležitosti a jedná se o neefektivní tvorbu bohatství klienta.

Pro tvorbu rezervy využíváme jednoduché pravidlo 10 %, což je část finančních příjmů, která jde do vytváření rezervy, dokud se nedosáhne její správné výše. Poté je možné toto cashflow investovat do základní části investičního majetku nebo do dlouhodobé dynamické části investičního portfolia. Rezerva tedy neslouží pouze ke krytí náhlých situací, ale slouží i jako první krok k tvorbě bohatství.

Optimální výše rezervy pro klienta v produktivním věku je šest měsíčních výdajů rodiny PLUS větší jednorázové výdaje, které plánuje v dalších až třech letech. Důvodem pro toto tříleté období je, že to je ještě horizont, na který se nevyplatí investovat vzhledem k poměru výnosu a rizika (pravděpodobnosti).

Osobně doporučuji maximální výši rezervy, což je dvanáct měsíčních výdajů rodiny, a po jejím dosažení polovinu rezervy investovat do druhé či třetí části investičního portfolia a pokračovat v postupném doplňování opět do 12 měsíců.

Někdy se chybně pracuje se 3měsíční rezervou, kterou považuji za velmi rizikovou a beru ji jako krizovou výši. Pro účely stanovení správné výše je důležité pracovat s výdaji rodiny, nikoliv s příjmy.

Zcela logicky bude platit jiné pravidlo pro stanovení rezervy klientům v důchodovém věku, kdy již ideálně čerpají pravidelnou rentu ze svého majetku. V této fázi je možné mít v hotovosti a na běžných účtech až 36 měsíců ve výši vyplácené renty. Jak jsem již zmiňoval, tři roky jsou minimální hranicí pro přijatelné investiční období a pokud se jedná o peníze, které budeme potřebovat v následujících třech letech, tak je vhodné nemít je v riziku.

Tuto rezervu většinou neinvestujeme, ale klient ji má v hotovosti, na běžných a spořicích účtech! Rezerva nepatří ani na jiné nelikvidní spořicí nástroje, jako jsou termínované vklady apod. Zajímavou investiční alternativou pro vytvoření a držení části rezervy je Partners Bond Opportunity, na kterém se PO TŘECH LETECH stávají prostředky likvidní, a mohou tak klidně tvořit velkou část rezervy. Zejména na naší bankovní platformě bychom se s tímto chtěli plynule a bez velkých časových prodlev naučit pracovat. Vytvoření rezervy v této formě je však nutné plánovat tři roky dopředu.

Není také podstatné dokola vyhledávat nejvýhodnější úrok na spořicím účtu. Spořicí účty jsou akvizičním nástrojem bank a výhodné nabídky jsou vždy krátkodobé a pořád se mění. Získaný benefit v podobě krátkodobě vyššího výnosu je potlačen náklady a nevýhodami tohoto přístupu. Neustálé zakládání, správa či rušení stojí neúměrně čas a energii. Nehledě na to, že tím klient dává spoustě bank svoje osobní údaje, s nimiž může daná finanční instituce nakládat či interně obchodovat, což ho ve výsledku bude stát další čas. Klient by měl u každého otevřeného účtu sledovat hlavně jeho podmínky, jestli někde nejsou skryté náklady či jiné pasti.

Výplatový plán = dlouhodobá rezerva
Jedním z aspektů určujícím výši rezervy jsou plánované jednorázové výdaje v následujících třech letech. Jedná se o výdaje na školy, dražší dovolenou, vybavení domácnosti, nákladné koníčky, automobil, menší rekonstrukci apod. Pro tvorbu kapitálu na tyto očekávatelné jednorázové výdaje používáme tzv. VÝPLATOVÝ PLÁN, který využívá dlouhodobě nastavených pravidelných investic do diverzifikovaných portfolií případně doplněných o stavební spoření.

Ve výplatovém plánu namodelujeme ve FIPu pravidelné investice i očekávatelné výdaje. Když se pak výdaj blíží, tak je možné tuto částku přesunout do rezervy a tam ji držet až do realizace výdaje. V případě konzervativně či vyváženě nastavených výplatových plánů je možné vybrat konzervativní složku portfolia a použít ji přímo na financování potřeby a následně rebalancovat celé portfolio.

Výhodou výplatového plánu je zhodnocení oproti spoření do rezervy. Nevýhodou je, že je nutné na tento typ výdajů myslet dlouhodobě a začít na ně odkládat dříve.

Výplatový plán je investován se stejnou filozofií a do stejných nástrojů, jako je základní část investičního portfolia, kterou popíši níže. Používáme tedy pravidelné investice do široce rozkročených portfolií. Typicky AXA pravidelné investice, naše Partners ETF portfolia či využijeme Amundi platformu a investujeme do portfolií vybraných fondů (viz. níže či Investice v kostce).

Základní investiční portfolio
V této části finančního majetku klienta držíme jednoduché, široce diverzifikované portfolio bez vyhraněných strategií či vhodné mixy, kde budou ve správných poměrech dle rizikového profilu klienta zastoupeny různé třídy aktiv a různé regiony. V akciové složce využíváme především široké diverzifikace a nízkých nákladů. Malá část portfolia může být v nemovitostech a velmi malá část v komoditách. Nehledáme fondy sázející na růstovou či hodnotovou strategii, ale využíváme univerzální akciové fondy.

Nejjednodušším přístupem pro tvorbu této části portfolia je náš dluhopisový fond Partners Bond Opportunity a naše portfolia Partners ETF Solution. Dle rizikového profilu a investičního horizontu (dáno věkem klienta i jeho cíli) vybereme vhodné portfolio. Partners Universe 6 je po dluhopisovém fondu nejkonzervativnější portfolio. Následuje Partners Universe 10 a dynamičtěji spravované, ale stále vyvážené portfolio Partners Universe 13. U delších horizontů a rizikových profilů je možné využít Partners 7Stars.  Všechny tyto produkty stavějí především na ETF a je třeba je brát a klientům prezentovat nikoliv jako fondy, ale jako aktivně spravovaná portfolia ETF bankovních produktů a hotovosti pro určitý rizikový profil!

Základní výhodou a důvodem pro využití Partners ETF Solution je jednoduchost, nízkonákladovost (bez vstupních poplatků, nízké TER) a využívání pasivních, levných ETF nástrojů pro širokou diverzifikaci. Dalším benefitem je aktivní správa rebalancováním portfolia bez negativních daňových dopadů, inteligentní měnové zajištění a strategická alokace umožňující na základě makroekonomických očekávání měnit váhy mezi regiony a segmenty. Výsledkem je relativně nízká volatilita (rizikovost) proti fondům ve stejné třídě a rozumné výnosy v dané kategorii, které nejsou požrané vstupními poplatky a vysokou průběžnou nákladovostí. Poradce je zároveň stále velmi dobře zaplacen za dlouhodobý servis. Je to „easy“ nástroj na vytvoření základního investičního portfolia každého klienta.

Vedle ETF portfolií však můžeme využít i vybrané, kvalitně aktivně spravované fondy pro jednotlivé třídy aktiv – akcie, high yield dluhopisy, dluhopisy. Namixovat z nich vhodné portfolio nebo tím doplnit ETF portfolia. Jedním z kritérií bude opět cena za správu fondů. I toto najdete v Investicích v kostce.

Jako doplněk ve výši 10–30 % (dle rizikového profilu) je možné i v rámci základního finančního portfolia přidat nemovitostní fond. V našem případě ideálně Trigea, kterou máme pod kontrolou a je pro nás transparentní. Můžeme zde až do finální fáze kontrolovat nakládání s finančními prostředky klienta včetně jejich správy. Příklady fondu Realita (viz. pokuta a zjištění ČNB) a nemovitostního fondu Czech Funds od DRFG (podivné valuace, střet zájmů apod.) nám ukazují, že to je důležitá hodnota. Další doporučené či možné produkty pro tuto část portfolia najdete níže.

Kolik do základního investičního portfolia
Tato část portfolia je zaměřena především na ochranu hodnoty majetku klienta, kde nepočítáme s příliš vysokým zhodnocením. Cílem je klidné spaní, malá volatilita a přiměřené výnosy i v situaci, kdy se budou v různých částech světa dít divoké a neočekávatelné věci. Tímto portfoliem klient jistě nechytne vysoké růsty v určitých segmentech či regionech, ale stejně tak ho tolik nezasáhnou náhlé a hluboké poklesy.

Doporučená výše této části finančního majetku klienta je 50 % celkového finančního majetku klienta, minimálně však 40 %. PLUS je dobré přičíst veškeré větší výdaje a investice plánované v horizontu 3 až 10 let, což je typický investiční horizont odpovídající tomuto typu portfolia. Nicméně pokud má klient výplatový plán, tak se rovná doporučená výše základního finančního portfolia právě 50 % celkového finančního majetku, protože zbytek je ve výplatovém plánu. Osobně doporučuji rovnou rozdělovat výplatový plán a základní investiční portfolio.

U konzervativnějších, nezkušených či méně bonitních klientů bude mít tato část investičního majetku výrazně vyšší podíl než 50 %. Často by zde mělo být vše nad rezervu a třetí košík začít budovat maximálně pravidelnými investicemi.

Shrnutí doporučených produktů pro základní investiční portfolio

Aktivně spravovaná ETF portfolia:

 • Konzervativní portfolio Partners Universe 6 – horizonty 3+ a konzervativní klienti
 • Vyvážené portfolio Partners Universe 10 – pro střednědobé a konzervativnější investory
 • Progresivní portfolio Partners Universe 13 – pro střednědobé a vyvážené investory
 • Dynamické portfolio Partners 7Stars – pro nejdelší a nejdynamičtější investory

Aktivně řízené fondy:

 • Dluhopisový fond Partners Bond Opportunity – horizonty 3+ a konzervativní klienti
 • Nemovitostní fond TRIGEA – použitelné pro všechny profily klientů, maximální hranice 30 %
 • Fidelity Funds – Global High Yield Fund (CZK) – pro střednědobé a konzervativnější investory
 • Partners Dividend Selection – pro nejdelší a nejdynamičtější investory
 • Fidelity Funds – World Fund (CZK) – pro nejdelší a nejdynamičtější investory  
 • Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – pro nejdelší a nejdynamičtější investory, max. 15 %

Návod na vytvoření základního investičního portfolia vám skvěle dávají Investice v kostce a se vším pomůže i Warren. Pro vytvoření rizikového profilu klienta a stanovení cílů i horizontů v něm můžete vybrat předpřipravená portfolia a máte tak jistotu, že v této části klientského portfolia nešlápnete vedle. Fondy obsazené v portfoliích jsou vybrané tak, aby splňovaly vše výše uvedené a Warren vhodné nástroje automaticky nakombinuje tak, aby to odpovídalo zadaným cílům.

V posledním dílu tohoto seriálu se podíváme, kam a jak investovat nad rezervu a nad základní investiční portfolio. Jak a z čeho vytvořit zajímavé dlouhodobé dynamické portfolio!

10

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Open seminář Bořivoje Beránka

Máte zájem o seminář: